filipek@szkola-filipek.pl   602 150 957         Siedziba główna: Ostrów Wielkopolski ul.Kolejowa Filia: Ostrów Wielkopolski ul.Rzemieślnicza

Informacje dot. RODO

Szanowni Państwo.

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

1. Administratorem Państwa danych jest Szkoła Języków Obcych M.Filipek z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim 63-400 ul. Kolejowa 17.NIP  622-163-81-93 , zwana dalej Administratorem -/-

 

2. Administrator przetwarza następujące  kategorie Państwa danych osobowych :

  • Dane teleadresowe : adres, telefon , e-mail -/-
  • Dane identyfikujące: imię , nazwisko , data i miejsce urodzenia -/-

 

3. Administrator przetwarza Państwa dane w następujących celach:

  • Realizacji zawartej z SJO M.Filipek umowy -/-
  • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SJO M.Filipek w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej -/-
  • Wewnętrznych celach administracyjnych -/-

 

4. Sposób przechowywania Państwa danych osobowych:

  • Chroniony hasłem zmiennym dysk zewnętrzny -/-
  • Dziennik internetowy chroniony hasłem zmiennym -/-
  • Dokumentacja w wersji papierowej przechowywana jest w pomieszczeniach zamkniętych , chronionych alarmem -/-

UWAGA!

Administrator nie przetwarza Państwa danych w celach innych niż wymienione w punkcie  3.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługuje Państwu :

  • Prawo dostępu do treści danych -/-
  • Prawo do sprostowania danych -/-

W chwili zakończenia umowy między Stronami , Administrator automatycznie usuwa w/w dane osobowe z bazy danych -/-

pełny HTML | wersja mobilna
[X]
Test sprawdzający online