filipek@szkola-filipek.pl   602 150 957         Siedziba główna: Ostrów Wielkopolski ul.Kolejowa Filia: Ostrów Wielkopolski ul.Rzemieślnicza

Przygotowujący do egzaminów Cambridge ESOL /FCE,CAE/

Kurs przygotowujący do egzaminów Cambridge ESOL / FCE,CAE /
     
Ilość godzin
rocznie
120-130 /łącznie z bezpłatnymi zajęciami sobotnimi/
Uwaga ! 1 godzina lekcyjna=60 minut
Poziom               
Wyższy średniozaawansowany
Zaawansowany
Daty rozpoczęcia/
Zakończenia kursu
14 września
17 czerwca
Liczba osób
w grupie
6-7
 
Opis kursu
Zajęcia 3 x tygodniowo po 60 minut
Dodatkowe bezpłatne zajęcia sobotnie
Wybrane godziny z native speakerem /jeśli w danym roku szkolnym Szkoła zatrudnia native speakera /. 
Świadectwa ukończenia kursu /druki wew. Szkoły/ oraz certfikaty Cambridge ESOL. Kursy te nastawione są na dalsze rozwijanie umiejętności językowych, z jednoczesnym ćwiczeniem technik egzaminacyjnych. Celem  zasadniczym kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów FCE/CAE. W zalezności od poziomu i wieku słuchaczy, przygotowanie może trwać od 2-4 lat.
Cena
820   zł za semestr
1640 zł za rok

Uwaga ! Szczegóły dotyczące
·        Rejestracji na egzaminy
·        Sesji egzaminacyjnych
·        Opłat za egzaminy
·        Uznawalności egzaminów
·        Przykładowe testy egzaminacyjne
 znajdziesz na stronie www.britishcouncil.pl
pełny HTML | wersja mobilna
[X]
Test sprawdzający online