filipek@szkola-filipek.pl   602 150 957         Siedziba główna: Ostrów Wielkopolski ul.Kolejowa Filia: Ostrów Wielkopolski ul.Rzemieślnicza

Regulamin

pobierz regulamin szkoły w PDF »

Szkoła Języków Obcych Marta Filipek

Ostrów Wielkopolski

Szanowni Państwo

 

Niniejszy regulamin adresowany jest do Rodziców oraz Uczniów naszej Szkoły i dotyczy podstawowych zasad jej funkcjonowania.

                                                                            § 1

 1. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 60 minut (grupy standardowe). Powyższy harmonogram nie dotyczy grup przygotowywanych do egzaminów FCE,CAE oraz grup maturalnych.. Grupy te objęte są odrębnym programem szkoleń.
 2. W Szkole obowiązują dni wolne od zajęć tak jak w szkołach publicznych. Uwaga! W okresie rekolekcji zajęcia nie są odwoływane.
 3. Szkoła prosi Rodziców/Opiekunów o telefoniczne informowanie lektorów o dłuższych (powyżej dwóch godzin) nieobecnościach ucznia.
 4. Szkoła bezwzględnie zabrania uczniom korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć.
 5. Szkoła oczekuje od rodziców / opiekunów  sumiennego sprawdzania  w dzienniku internetowym postępów  ucznia.
 6. Rok szkolny zakończony jest obowiązkowym egzaminem wewnętrznym. Z egzaminu końcowego zwolnione są grupy maturalne oraz grupy zdające egzaminy FCE/CAE/PET/KET/YLE
 7. Raz w każdym semestrze odbywają się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, obowiązkowe spotkania z rodzicami. Szkoła oczekuje od rodziców obecności na zebraniach.
 8. W nagłych przypadkach nieobecności lektora (konferencje, szkolenia) Szkoła zapewnia zastępstwo i zajęcia odbywają się zgodnie z planem.
 9. UWAGA ! W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia odbywają się w grupach 6 lub 7 osobowych (kontynuacja) oraz 4 lub 5 osobowych. 
 10. Szkoła zastrzega sobie prawo ustalania planu na każdy bieżący rok szkolny bez uwzględniania zajęć dodatkowych, o ile powoduje to znaczące problemy w pracy Szkoły.
 11. W celu usprawnienia pracy na zajęciach, Szkoła zastrzega sobie prawo do reorganizacji grup.
 12. Szkoła ponosi odpowiedzialność za ucznia  w y ł ą c z n i e   w  trakcie zajęć , tj. od  chwili rozpoczęcia lekcji  do chwili jej zakończenia.
 13. Po upływie regulaminowego okresu próbnego, Szkoła nie zwraca poniesionych opłat za kurs.

 

§ 2

 1. Polityka szkoły ma na celu przygotowanie jak największej ilości uczniów do egzaminów przeprowadzanych przez British Council (YLCE, KET, PET, FCE, CAE). Celowi temu służą:
 • bezpłatne, nieobowiązkowe zajęcia sobotnie dla grup przygotowujących się do egzaminów FCE, CAE. oraz egzaminu maturalnego.
 • bezpłatne konsultacje dla uczniów Szkoły
 • maratony filmowe.
 • wyjazdy edukacyjne do Londynu

Rokrocznie Szkoła organizuje egzamin stypendialny, w wyniku którego wyłaniamy dwóch stypendystów. Stypendyści zwolnieni są z opłat za dwa semestry (kurs standardowy). Egzamin stypendialny obejmuje tylko uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.

Rokrocznie  Szkoła organizuje wyjazdy wakacyjne do Londynu (wyjazdy turystyczne, kursy językowe). Oferta wyjazdowa skierowana jest w pierwszej kolejności do uczniów liceów.

§ 3 

Szkoła prowadzi wypracowany w ciągu 27-letniej działalności system naboru. Informacje dotyczące sposobu zapisywania się do szkoły znajdują się na stronie internetowej Szkoły www.szkola-filipek.pl w zakładce "Komunikaty".

§ 4
Szkoła zbiera i przetwarza dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci. Wszelkie informację dotyczące naszej polityki prywatności znajdują się na stronie internetowej www.szkola-filipek.pl w zakładce "Strefa Ucznia".
§ 5

Informujemy Państwa o następujących zmianach w Regulaminie Szkoły w związku z COVID-19.

1.W przypadku utrzymania/wprowadzenia jakichkolwiek restrykcji spowodowanych COVID-19 (dystans społeczny, maseczki , dezynfekcja),Szkoła będzie postępować zgodnie z odgórnymi wytycznymi.
2.W przypadku konieczności zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej , Szkoła będzie prowadzić zajęcia online.
3.W przypadku choroby lektora oraz braku możliwości zapewnienia zastępstwa , zajęcia odbywać się będą online.
4.Uczniowie z objawami chorobowymi (kaszel, temperatura , katar, itd.) , nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.
5.W przypadku utrzymania restrykcji dotyczących zachowania dystansu społecznego , w roku szkolnym 2021/2022 nie będzie można oczekiwać na zajęcia języka angielskiego na korytarzu Szkoły.

 
___________________________________________________________________________________
Oświadczam, iż zapoznałem/am się oraz w pełni akceptuję (1) powyższy regulamin oraz (2) politykę prywatności SJO Mfilipek.

 

 
pełny HTML | wersja mobilna
[X]
Test sprawdzający online